top of page

Nytkö talous lähtee nousuun?


Eduskuntavaalit oli ja meni. Nyt pitäisi sitten nähdä miten lupaukset lunastetaan. Kaikkien odotuksissa tietysti on, että talous saadaan Suomessa nousuun. Kuitenkaan mitään ”vippas konsteja” ei ole olemassa. Kilpailukyvyn perusteet Suomessa ovat pitkällä aikavälillä kunnossa toimivan infrastruktuurin ja hyvän koulutusjärjestelmän ansiosta. Lyhyen aikavälin kilpailukyky on sen sijaan heikentynyt kustannusten nousun ja talouden rakennemuutoksen takia. Tuottavuus on talouskasvun moottori Suomi on menettänyt ennen finanssikriisiä saavuttamansa etumatkan keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna. Tuottavuus kohosi Suomessa merkittävästi vuoteen 2007 saakka, mutta tämän jälkeen tuottavuuskehitys oli usean vuoden ajan heikkoa. Vuosien 2012-2014 tuottavuuskehitys oli Suomessa koko EU:ta heikompaa. Talouskasvua voidaan saada lisää joko työn määrää lisäämällä tai työn tuottavuutta kasvattamalla. Tuottavuus kasvaa tehokkaampien toimintatapojen, suorituskykyisempien koneiden ja uusien tuotteiden avulla. Koko talouden tuottavuus kohentuu myös rakennemuutoksen myötä tu

otannon siirryttäessä uusille, paremmin kannattaville aloille. Suomalaiset työpaikat ovat tutkitusti huippua Suomalaiset työpaikat ovat kansainvälisessä vertailussa Euroopan huippuja monien työelämäkäytäntöjen osalta. Työpaikoilla on hyvä ilmapiiri ja työntekijöillä mahdollisuus oppia, vaikuttaa työhönsä ja sovittaa yhteen työ ja perhe-elämä, kertoo Työelämä 2020 -hankkeen kansainvälinen selvitys. Tulokset osoittavat hyvää innovaation ja yhteistyön henkeä suomalaisessa työelämässä. Heikkouksia vähentämällä Suomi voi saavuttaa tavoitteen Euroopan parhaana maana työelämän laatua mitattaessa. Erityisesti innovointia tukevat toimintatavat ovat Suomen vahvuus. Innovointia tuetaan Suomessa monella eri tavalla. Työpaikoilla seurataan uusia ideoita, organisaatiot kehittävät toimintaansa, itseohjautuva tiimityö on yleistä ja työpaikoilla tehdään paljon yhteistyötä tuotteiden ja palvelujen tuotannossa. Innovointiin kannustavat toimintatavat työpaikoilla ovat erittäin tärkeitä yritysten kilpailukyvyn kannalta. Joillakin osa-alueilla Suomella on vielä parantamisen varaa. Tuotteitaan ja palvelujaan uudistaneiden yritysten osuus on Suomessa pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. Tämä koskee kaiken kokoisia ja etenkin teollisuuden yrityksiä. Myös esimerkiksi esimiestyössä on kehittämisen varaa. Tulevaisuudessa työelämän laadusta huolehtiminen on entistä monimutkaisempaa, kun globaali toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. Teknologian nopea kehitys ja innovaatiot, kasvavat ympäristöongelmat sekä väestörakenteen muutokset ovat näistä esimerkkeinä. Meillä on kaikki edellytykset pärjätä nyt ja huomenna. Hyvät ihmiset tekevät yrityksille parhaan tuloksen. Hyvien henkilöresurssien löytämisen mahdollisuuksiin Talent Hunters Oy:n suorahakuratkaisut ja Talent Pro Oy:n interim management-vuokrajohtaja ratkaisut parantavat yrityksen tuottavuutta ja kilpailykykyä. Onko yrityksesi jo valmistautunut kasvuun?

bottom of page