top of page

Fiksu ratkaisu muutosjohtamiseen

Muualla maailmassa kuten Keski-Euroopassa ja Ruotsissa yleinen johtajien vuokraaminen on yleistynyt nopeasti myös suomalaisissa yrityksissä. Aiemmin vuokrajohtajat olivat tyypillisesti saneerausprojekteissa, mutta nyt aika on kypsä myös kaikkiin vaativiin määräaikaisiin ja osa-aikaisiin tehtäviin.

Vuokrajohtajia käytetään resursoivaan, projektilähtöiseen ja muutoshakuisiin tehtäviin. Esimerkiksi tyypillisiä projekteja ovat nykyään yrityksen nopeat muutostilanteet, joissa ei toimivalla johdolla riitä tarmo tai osaaminen muutoksen läpivientiin. Vu​​okrajohtajilla on hyvä aikaisempi kokemus mu

utosten läpiviennistä, he ovat kokeneita ammattilaisia. Heidän motivaatio tehtäviin on korkealla ja heillä on mahdollisuus keskittyä muutokseen ilman vanhoja organisaation rasitteita.

Erilaisia muutostilanteita ovat tyypillisesti yrityksille toimintatapojen tai yrityskulttuurin muuttaminen. Esimerkiksi uusille markkinoille meneminen, myynnin kasvattaminen, hankinnan tehostaminen, yrityskaupan jälkeinen integroiminen jne. .

Vuokrajohtajat tuovat yrityksille objektiivista ja uutta tuoretta näkökulmaa liiketoimintaan. Heidän erityisosaaminen ja kokemus tuo uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Heidän tehtävänä on toimia eräänlaisena erikoisjoukkojen edustajana ratkaisemassa vaativia haasteita ja tehtäviä, joiden hoitaminen nykyisellä organisaatiolla olisi vaikea eikä pysyvän henkilöresurssin palkkaaminen ole mahdollista tai järkevää.

Onnistumisen kannalta on johtajan vuokraamisessa on tärkeää määritellä tehtävän tavoitteet selkeästi ja antaa vuokrajohtajalle riittävät valtuudet tehdä muutoksia.

Markkinatilanne on muuttunut nopeasti projekti- ja määräaikaisluonteiseksi. Yritykset ja niiden omistajat ovat huomanneet, että määrä tai osa-aikainen vuokrajohtajaresurssi on nopea, joustava ja kustannustehokas ratkaisu.

Talent Pro Oy:llä on kokemusta vuokrajohtajien välittämisestä sekä hyvä ja tuore verkostopooli vuokrajohtajista. Pystymme nopeasti tarjoamaan ratkaisun yrityksille erilaisiin projekteihin. Katso lisää www.talentpro.fi tai soita Senior Partner Jan Bjugg, 0400 570 560.

bottom of page