top of page

Konsultti vai vuokrajohtaja?

Yrityksen osaamista tai resursseja täydennetään konsultin, vuokrajohtajan tai rekrytoinnin avulla. Millaisiin tilanteisiin sopii konsultti ja mihin vuokrajohtaja?

Tyypillisesti konsulttia käytetään projektiluonteisissa tehtävissä kuten strategiasuunnittelu, toiminnan tehostaminen, myynnin kehittäminen, koulutus, rahoituksen järjestäminen, jne. Konsultti tuo yritykseen erikoisosaamistaan, laatii suunnitelmat ja toimii useimmiten organisaation tukena. Joissain tilanteissa yritys ulkoistaa erityistehtävän konsultille kuten suorahaku, yrityksen myynti, tms. Muutosten toteutuksessa - erityisesti koskien yhtiön operatiivista toimintaa - toteutusvastuu kuitenkin säilyy yrityksen organisaatiolla.

Vuokrajohtaja sopii tilanteisiin, joissa yrityksellä on resursseissa vajetta joko äkillisesti tai jonkin muutosprojektin läpivientiin liittyen. Vuokrajohtajan tavoitteet ja aikataulut on määritetty organisaation johdon toimesta jo ennen vuokrajohtajasopimuksen allekirjoitusta. Yrityskauppa on tyypillinen tilanne, jonka jatkona vuokrajohtaja voidaan ottaa integraation läpiviemiseen ja/tai jo sitä edeltävään due diligence tarkastukseen. Projekti on määräaikainen ja vuokrajohtaja toimii sen vetäjänä. Vuokrajohtaja voi tuoda merkittävää asiaan liittyvää kokemusta aiemmin toteuttamistaan vastaavista hankkeista.

Tyypillisiä projekteja vuokrajohtajalle ovat yrityksen tai sen osan saneeraaminen, toiminnan uudelleensuuntaaminen tai strategian jalkautus, yrityskaupan haltuunotto, toiminnon ulkoistaminen, uuden toimipisteen perustaminen tai vaikkapa viennin käynnistäminen. Vuokajohtaja toimii operatiivisessa vastuussa.

Vuokrajohtajan etuna rekrytointiin verrattuna on se, että resurssi on heti käytettävissä ja sopimus on aina määräaikainen ilman sivukuluja tai lomia. Verrattuna konsulttiin vuokrajohtaja on operatiivinen toteuttaja, joka toimii osana organisaatiota. Jos vuokrajohtajan tehtävä osoittautuu pysyvämmäksi, tilaaja voi rekrytoida vuokrajohtajan ilman eri kustannusta sopimuskauden päättyessä. Matti Mattila MBO Partners Oy

bottom of page