top of page

Interim – palvelut ovat nyt ajankohtaisia

Interim- eli vuokrajohtaja-palveluiden käyttö yleistyy Euroopan talousalueella ja ne jakautuvat

seuraavasti; interim-johtajista 25 prosenttia sijoittuu yleisjohtoon, 19 prosenttia toimii

talousjohtajana, 13 prosenttia johtaa myyntiä ja markkinointia ja 12 prosenttia vetää it-puolta.

Suomessa interim-palveluiden markkinat ovat toistaiseksi olleet sen verran pienet, että vastaavia tilastoja ei ole vielä saatavilla, vaikkakin näiden palveluiden yleistymisestä Suomessa on puhuttu jo vuosien ajan.

Nyt kun taloudessa eletään tiukkoja aikoja niin henkilöstön rekrytointi voi olla yrityksille asia, josta ei haluta pitää isoa ääntä. Varsinkin jos samaan aikaan on meneillään yt-neuvottelut, missä

henkilöstöä joudutaan karsimaan. Mutta yritysten on kuitenkin myös näinä haastavina aikoina panostettava omaan kilpailukykyyn, haettava kasvua kehittämällä kannattavaan liiketoimintaan

tähtääviä uusia hankkeita. Silloin voi herätä kysymys, mistä projektille vetäjä, kun omilla johtajilla

ja päälliköillä on kädet täynnä ja yrityksessä rekrytointikielto on päällä? Tällöin varteenotettava

ratkaisu voi olla se, että hankitaan vuokrajohtaja määräajaksi projektiin tai kehitysvaiheeseen.

Vuokrajohtaja hoitaa tehtävänsä nopeasti ja poistuu talosta sovittuna ajankohtana vaatimatta

kultaista kädenpuristusta. Vaikka veloitus voi olla esimerkiksi 1200 euroa päivältä, niin silti

vuokrajohtaja tulee usein yritykselle edullisemmaksi kuin työsuhteinen. Hän kantaa itse omat

riskit, kustantaa eläkevakuutuksensa, lomansa ja vapaapäivänsä.

Meillä Talent Pro Oy:ssä vuokrajohtajat ovat kokeneita osaajia, jotka voivat aloittaa uuden

työsuhteen jopa muutaman päivän varoitusajalla. He viipyvät yhdessä yrityksessä yleensä 3–12

kuukautta ja hoitavat sinä aikana sovitut tehtävät.

Talent Pro Oy tarjoaa ratkaisun välittämällä ja vuokraamalla parhaat osaajat yritysten,

yhteisöjen sekä järjestöjen tarpeiden mukaisesti. Kauttamme löytyy kokenut huippuosaaja

kaikkiin johto- ja asiantuntijatehtäviin tai yrityskaupan haltuunottoon. Meillä on kokemusta

vuokrajohtajien välittämisestä sekä hyvä ja tuore verkostopooli vuokrajohtajista. Katso lisää

www.talentpro.fi tai soita Senior Partner Sami Lehto, 050 525 7755

bottom of page