top of page

Vuokrajohtajat, palveluntuottajat ja Cv-pankit


Vuokrajohtajapalveluiden tunnettuus on viimeisten vuosien aikana kasvanut selvästi. Alalle syntyy uusia palveluntarjoajia ja tuottajia, kuin sieniä sateella ja sen myötä myös tarjonta on entistä kirjavampaa. On tullut paljon yhdenmiehen yrityksiä, jotka tarjoavat lähinnä omaa osaamistaan kohtuullista korvausta vastaan vuokrajohtaja-sopimuksella. Tässä asiakas voi saada kohtuulliseen hintaan tarvitsemaansa osaamista, mutta on hyvä muistaa, e

ttä yhdenmiehen yhtiössä piilee iso henkilöriski, jolle ei aina lasketa riittävästi painoarvoa. Mitä jos henkilö sairastuu tai tapahtuu jotain muuta, joka estää työskentelyn? Ollaanko taas siinä tilanteessa, että pitää ruveta miettimään uutta rekrytointia, kun yhdenmiehen yhtiöstä ei löydy tuuraajaa tilalle? Toisesta ääripäästä löytyvät vuokratyöntekijöiden välittämiseen erikoistuneet isot yhtiöt, jotka ovat asiakaskyselyiden rohkaisemana ruvenneet kokeilemaan siipiään myös vuokrajohtajamarkkinoilla. Nopeasti ajateltuna voisi miettiä, että ihan luontainen jatkuma siirtyä lattiatason suorittajien vuokraamisesta johtajien vuokraamiseen. Itse täytyy kuitenkin todeta, että mielestäni vuokrajohtajapalveluiden tuottaminen eroaa merkittävästi esimerkiksi rakennus- tai varastotyöntekijän vuokrapalveluiden tuottamisesta. Ensimmäinen iso ero löytyy osajaapankista, siitä miten sitä kerätään, miten sitä käytetään ja hyödynnetään. Perinteisten henkilöstövuokraukseen keskittyneiden yhtiöiden ns. Cv-pankit pullistelevat tuhansista hakijaprofiileista, joita työttömät työhakijat ovat täyttäneet ns. passiivisena työllistymiskanavana Te - keskuksen asiakasneuvojan kehotuksesta. Tämä on varmasti kustannustehokas ja nopea tapa kerätä cv-pankkia ja sitä hyödyntämällä täyttää suorittavan tason vuokratoimeksianto. Tämmöisessä Cv-pankissa on varmasti myös hyviä tekijöitä, mutta vuokrajohtajapalveluiden tasaisen laadukkaaseen tuottamiseen se ei ole sovelias tapa toimia.

Meillä laadukkaiden vuokrajohtajien kerääminen nojaa aktiiviseen asiakastyöhön, joka taas korreloi vahvasti Cv-pankkimme relevanttiuteen. Rakennamme ja ylläpidämme omaa vuokrajohtajapalvelu-konseptiamme systemaattisella asiakastyöllä tapaamalla ja verkostoitumalla henkilökohtaisesti eri toimialojen yrityspäättäjien kanssa. Näiden tapaamisten kärkenä on tarjoamamme suorahaku- ja vuokrajohtajapalvelut sekä erilaiset rahoitus- ja yrityskaupparatkaisut. Toinen vaihtoehto on, että tapaamme asiakasta tai kandidaattia silloin, kun toteutamme tarjoamiamme palveluita asiakastoimeksiantojen pohjalta. Näin toimimalla olemme onnistuneet rakentamaan laadukkaan ja reaaliaikaisen osaajapankin, josta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme nopealla reagoinnilla korkean profiilin osaajan, jolta löytyy se tietotaito, mitä tarvitaan. Tunkua meidänkin vuokrajohtajalistoille riittäisi, mutta me olemme tietoisesti pitäneet tiukkaa linjaa siitä, minkä tasoisia henkilöitä me haluamme tarjota asiakkaille. Otamme toki mielellämme yhteydenottoja ja ansioluetteloita myös oma-aloitteisilta hakijoilta, mutta realiteetit on hyvä pitää mielessä.

Aina yhteydenotto ei johda heti tapaamiseen, jos sopivaa toimeksiantoa ei ole juuri menossa. Aika on nimittäin rajallista myös konsultilla. Meillä Talent Pro Oy:ssä vuokrajohtajat ovat kokeneita osaajia, jotka voivat aloittaa uuden työsuhteen jopa muutaman päivän varoitusajalla. He viipyvät yhdessä yrityksessä yleensä 3–12 kuukautta ja hoitavat sinä aikana sovitut tehtävät. Talent Pro Oy tarjoaa ratkaisun välittämällä ja vuokraamalla parhaat osaajat yritysten, yhteisöjen sekä järjestöjen tarpeiden mukaisesti. Kauttamme löytyy kokenut huippuosaaja kaikkiin johto- ja asiantuntijatehtäviin tai yrityskaupan haltuunottoon. Meillä on kokemusta vuokrajohtajien välittämisestä sekä hyvä ja tuore verkostopooli vuokrajohtajista. Katso lisää www.talentpro.fi tai soita Senior Partner Sami Lehto, 050 525 7755

bottom of page