top of page

Yrityksen kannalta riskittömin tapa rekrytoida

Liike-elämän riskienhallinnassa on kysymys yrityksen toiminnan varmistamisesta, sijoitusten arvon ja tuottovaatimusten turvaamisesta. Riskienhallinnasta on tulossa myös kilpailutekijä, erityisesti korkeaa toiminnan luotettavuutta korostavilla toimialoilla. On tärkeää tietää, mitä riskejä päätöksiin sisältyy ja voidaanko ne jotenkin torjua. Monet isot vahingot ovat olleet riskinottamista, riskijohtamista tai huonoa johtamista. Henkilö- ja liiketoimintaympäristöriskien osaamiseen ja hallintaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota.

Rekrytointi on aina riski. Sopivuus, osaaminen, persoona, motivaatio ja kompensaatio sekä rekrytointiin käytettävä aika ovat merkittäviä tekijöitä. Näitä yritetään haastatteluin, testein, taustatietojen tarkistamisen sekä referenssien kautta selvittää. Rekrytointia tekevä henkilö tai yritys käyttää paljon aikaa näiden asioiden selvittämiseen, ennen kun työsopimusta lähdetään ehdottamaan valitulle ehdokkaalle. Vaikka kuinka monta haastattelua tai testiä tehdään, niin vasta tekeminen paljastaa mikä henkilö on miehiään/naisiaan. Miten henkilö soveltuu tehtävään, tiimiin tai organisaatioon, vastaako tehtävä ehdokkaalle luvattua toimenkuvaa? Nyt työntekijöiden markkinoilla kumpikin osapuoli arvioi onko valinta osunut oikeaan. Irtaantuminen avaintehtävistä aina ikävää, kallista ja aikaa vievää kun prosessi pitää aloittaa uudestaan.

Miten yllämainittuja riskejä voidaan välttää tai minimoida?

Vuokra-asiantuntijan/-johtajan käyttö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yrityksen näkökulmasta se on joustava tapa hankkia työvoimaa vaihteleviin tilanteisiin. Merkittävimmät hyödyt liittyvät rekrytointityön ulkoistamiseen, resurssien joustoon, kustannusten hallintaan, työvoiman nopeaan ja helppoon saatavuuteen sekä ruuhkien, projektien ja erityisosaamista vaativien töiden ratkaisemiseen. Pohjimmiltaan on kyse henkilöstöön liittyvien riskien siirtämisestä asiakasyritykseltä henkilöstöpalveluyritykselle. Tässä on hyvä muistuttaa, että asiakasyritys ei ole vastuussa työsopimuksen oikeellisuudesta, eikä esimerkiksi määräaikaisuuden perusteesta, vaan vastuu on henkilöstöpalveluyrityksellä.

Vuokra-ajan jälkeen henkilö ”kyntensä” näyttäneenä voi siirtyä mallissamme kustannuksitta yrityksen palvelukseen. Näin ollaan varmoja osaamisesta, sopivuudesta, persoonasta sekä motivaatiosta ennen lopullisen rekrytointi päätöksen tekemistä. Tämä malli on yleistymässä voimakkaasti.

Suurimpaan osaan työsuhteista niiden laatuun katsomatta sisältyy koeaika, jonka aikana työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Tarkoituksena on varmistaa molemmin puolin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Tällöin ei edellytetä työsopimuslaissa säädettyjä irtisanomis- ja purkamisperusteita. Oikeus purkamiseen ei ole kuitenkaan rajaton, vaan syrjintäkieltoa tulee noudattaa ja purkamisen tulee liittyä todelliseen työsuoritukseen liittyvään syyhyn. Lisäksi työnantaja voi käyttää koeajalla ja sen jälkeen eri palkkausta, jolla voidaan vaikuttaa työntekijöiden kiinnostukseen paikkaa kohtaan.

Senior Partner

Talent Pro Oy

Comments


bottom of page