top of page

Joustavuus ja paikallinen sopiminen

Olen mielenkiinnolla seurannut keskustelua paikallisesta sopimisesta ja joustoista, jota vaaditaan kilpailukyvyn ja yritysten toiminta edellytysten parantamiseksi. Työmarkkinoilta vaaditaan joustavuutta. Perustellusti, sillä työelämä on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Yhdeksi välineeksi tarjotaan paikallista sopimista ja sen lisäämistä.

Paikallinen sopiminen voi olla työpaikan ja työhyvinvoinnin menestystekijä tai sen myötä asiat voidaan saada solmuun. Julkisuudessa asiasta puhuminen on mennyt lähinnä puolipopulistiseksi huuteluksi ilman konkreettia . Paikallinen sopiminen ja sen peruskäsitteet myös ymmärretään hyvin eri tavoin. Mistä paikallisessa sopimisessa on kysymys?

Mitä on paikallinen sopiminen?

Paikallisen sopimisen lisäämisessä on kysymys ennen kaikkea työllisyyden ja kasvun turvaamisesta. Työpaikan osapuolille annetaan tilaa yhdessä sopien löytää järkeviä ratkaisuja työn tekemiseen, palkkaukseen ja työaikojen sekä erilaisten vapaiden järjestelemiseen niin, että se on järkevintä työntekijöiden tarpeiden sekä yrityksen tuotannon ja toiminnan tehokkuuden kannalta. Tällä on myönteinen vaikutus tuottavuuteen.

paikallinen sopiminen on tärkeätä, jotta yritykset pystyvät nopeasti reagoimaan muuttuviin taloustilanteisiin ja paikallisesti päättämän työelämän pelisäännöistä. Yritykset pitävät nykyisiä työmarkkinamekanismeja jäykkinä ja haluavat joustavampaa puuttumista työehtoihin työpaikalla.

Henkilöstöpalveluyritykset ja niiden tarjoamat palvelut ovat elintärkeitä Suomen elinkeinoelämälle joustavuudelle. Kun yritysten toiminta muuttuu tai esimerkiksi ulkoistaminen lisääntyy, asiantuntijoilta ostetut palvelut ovat olennainen osa yritysten toimintaa. Yritykset voivat näin keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Henkilöstöpalveluyritysten palveluiden käyttö tuo myös joustoa yritysten hallintoon ja talouteen. Yritykset saavat joustavasti lisätyövoimaa, mikä mahdollistaa isojenkin tilausten vastaanoton nopealla aikataululla.

Jos vuokratyöntekijöitä ei olisi saatavilla:

  • 30 % yrityksistä teettäisi työn ylityönä

  • 22 % yrityksistä teettäisi työn muun työn ohella

  • 15 % yrityksissä työ jäisi kokonaan tai osittain tekemättä

Yritykset voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja säästää henkilöstöhallinnon resursseja:

Vuokrajohtajan käyttö on hyvin perusteltua monessa tilanteessa, sillä hän on motivoitunut ja kokenut liikkeenjohdon ammattilainen, joka toimii operatiivisessa roolissa ja on poikkeuksellisen tavoitteellinen. Vuokrajohtaja on kokenut ammattilainen ja hallitsee hyvin tarvittavan erikoisosaamisalueen. Hän keskittyy tarkasti tulosten saavuttamiseen ja voi aloittaa heti tarpeen syntyessä - ja poistuu pyynnöstä.

  • Yrityksistä 37 % käytti vuokratyötä rekrytointikanavana

Vuokrajohtaja toimii yrityksille riskittömänä kanavana ikään kuin pitkänä koeaikana ennen varsinaista rekrytointia. Vuokrajohtajamalli on hyvä esimerkki joustavasta paikallisesta sopimisesta.

bottom of page